Miljö & Kvalitet

Det ligger i Vemmenhult Eltek ABs ansenligaste intresse att utföra tjänster av hög och jämn kvalitet. Kundens förväntan, krav samt specifikationer ska tillgodoses. Vi vill säkerställa att vår kvalitetspolicy har en likvärdig funktion för samtliga projekt.

Utförandet av kvalitetsarbeten ska tillfredsställa kundens behov samtidigt som de efterföljer lagar, regler och standarder.

Alla i företaget informeras kontinuerligt om vikten av kvaliteten på utförandet av elinstallationer.

Vi använder oss av egenkontroll på samtliga arbeten, där protokoll förs på arbeten som anses innehålla kritiska moment.

Eventuella avvikelser rapporteras, för att sedan kontrolleras och upprättas. Därefter dokumenteras och analyseras avvikelserna, för att i framtiden möjliggöra eliminering av dessa.

Vemmenhult Eltek ABs kvalitetsmål är att:

  • Tillfredsställa kundens behov
  • Utföra egenkontroll
  • Ha en mycket god kontakt med kunden, samt övriga intressenter
  • Följa kvalitetspolicyn under samtliga arbeten
  • Ständigt utveckla och förbättra kvaliteten på arbetena