Din elektriker i Borås

|

Miljö & Kvalitet

Det ligger i Vemmenhult Eltek ABs ansenligaste intresse att utföra tjänster av hög och jämn kvalitet.

Kundens förväntan, krav samt specifikationer ska tillgodoses

Vi vill säkerställa att vår kvalitetspolicy har en likvärdig funktion för samtliga projekt.

Utförandet av kvalitetsarbeten ska tillfredsställa kundens behov samtidigt som de efterföljer lagar, regler och standarder.

Alla i företaget informeras kontinuerligt om vikten av kvaliteten på utförandet av elinstallationer.

Vi använder oss av egenkontroll på samtliga arbeten, där protokoll förs på arbeten som anses innehålla kritiska moment.

Eventuella avvikelser rapporteras, för att sedan kontrolleras och upprättas. Därefter dokumenteras och analyseras avvikelserna, för att i framtiden möjliggöra eliminering av dessa.

Miljö & Kvalitet
Grön Energi, paketpris på montering och installaton av laddboxar

Våra kvalitetsmål

  • Tillfredsställa kundens behov
  • Utföra egenkontroll
  • Ha en mycket god kontakt med kunden, samt övriga intressenter
  • Följa kvalitetspolicyn under samtliga arbeten
  • Ständigt utveckla och förbättra kvaliteten på arbetena
  • Leverera produkter och tjänster av hög kvalitet

Kontakta oss för kostnadsfri offert

Vi är den flexibla elektrikerfirman som tar oss an alla typer av uppdrag inom el, stort som smått.